PhuongForex

Đặt nặng vấn đề Quản lý vốn lên hàng đầu.

Đào tạo
BINANCE:BCHUSDT   Bitcoin Cash / TetherUS
Hầu hết tất cả các sàn tài chính đều bị buộc phải in câu này: "Trading là rủi ro, chỉ đầu tư vừa sức"
Dưới sự kiểm soát của cơ quan ngoại hối thì băt buộc các broker phải làm nổi bật câu khuyến cáo như kiểu "Hút thuốc lá có hại cho phổi". Tuy nhiên, thường thì các trader phớt lờ khuyến cáo này!

Thứ nhất. Lí do trader thương bị lo lắng sốt vó khi thị trường biến động là do ko có stoploss (chỉ tập trung vào tăng trưởng) hoặc do quá sợ mất tiền nên bằng mọi giá gồng lỗ.
Do đó, khi đầu tư trong khả năng thì sẽ dẹp được đòn tâm lý sợ mất tiền , khi đó chỉ chuyên tâm tuân thủ đúng theo qui tắc giao dịch.

Thứ hai. Chính sàn giao dịch là tay chiến đối đầu với trader. Sàn biết rõ cách trade nào của trader sẽ dẫn tới thua lỗ, đó là các kiểu mạo hiểm với volume và tung hứng với volume khi bị bất lợi. Sàn sẽ không bao giờ khuyến nghị đầutư dài hạn , thay vào đó chỉ ngầm thích các trader ăn thua bằng cách lướt sóng ngắn liên tục.

Hãy nâng cấp tư duy từ Trader chỉ chú ý vào Trading lên Investor để đánh giá lại hiệu giao dịch.
Khi nhận thấy việc vật lộn với thị trường không mang lại kết quả khả quan.
Vừa mất sức, tốn thời gian nhưng biên độ lợi nhuận không hề an toàn.
Đến 1 lúc Trader sẽ tự hỏi liệu cách trade ngắn hạn có thực sự hiệu quả hay không.
Đó là lúc đánh dấu bước ngoặc nâng cấp phương pháp, từ trader đầu cơ ngắn hạn lên làm Nhà đầu tư. Hãy tập trung vào lợi thế để Tỷ lệ R:R trung bình tăng trưởng an toàn.

#moneymanagement #positiontrading #quanlyvon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.