Thusedo

Đã kết thúc điều chỉnh BHC

Giá lên
Thusedo Cập nhật   
GATEIO:BCHUSDT   BitcoinCash/Tether
Đáy đã không bị phá vỡ anh em vào buy nhé
-

Nhớ mua ở đáy đợi nó xuống thì mua vào.

Lợi nhuận anh em có thế vào tùy giá mong đợi
SL: 301
SL: 328
Bình luận:
Dòng tiền đang tăng trở lại giá tiếp tăng
Bình luận:
giá hồi có ai mua được không? bắt đầu xu hướng lên nhanh đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.