URIFX

@BCHUSDT #Reversal

Giá lên
POLONIEX:BCHUSDT   Bitcoin Cash / Tether USD
hi all,
BCH có dấu hiệu đi lên khi giá đã broke channel đi xuống, trong khi đó, wave trước có cấu trúc impulse rõ ràng. Wave tiếp theo sẽ nhanh và mạnh lắm đây.

Mình chờ xem nhé.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Set 2 targets
Bình luận: more details