phamthehien

BCH vẫn còn ở trong vùng mua…!

POLONIEX:BCHUSDT   Bitcoin Cash / Tether USD
Tháng 1 năm 2018, với việc Bitcoin chạm mốc 20.000 Usd/coin, thị trường Crypto đạt đỉnh của “ Season 1”. Downtrend của thị trường kéo dài suốt từ 2018 đến cuối năm 2019 thì chạm đáy. Trong 2 năm 2020 và 2021, thị trường bắt đầu uptrend của “ Season 2”. 1 số con chủ đạo của thị trường như BTC, ETH, ETC… đều đạt tỉ lệ giá x3 so với đỉnh cũ. 1 số coin thuộc nhóm còn lại như LTC, DASH, BCH giá vẫn chưa vượt được đỉnh cũ . Chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ 1 đợt tăng nối tiếp theo sau của nhóm coin này. BCHUSDT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.