Phamdong1969

BCH/USDT Xác nhận xu hướng giảm

Giá xuống
BITTREX:BCHUSDT   Bitcoin Cash (BCHN) / Tether
Cặp BCH/USDT đã giảm 17% trong ba ngày qua,
Mức hỗ trợ tốt của BTC nằm tại 187$ và 153$
Chúng tôi hy vọng BCH sẽ phục hồi ở khoảng giữa hai điểm hỗ trợ này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.