Phamdong1969

BCH/USDT Xác nhận xu hướng giảm

Giá xuống
BITTREX:BCHUSDT   Bitcoin Cash (BCHN) / Tether
Cặp BCH/USDT đã giảm 17% trong ba ngày qua,
Mức hỗ trợ tốt của BTC nằm tại 187$ và 153$
Chúng tôi hy vọng BCH sẽ phục hồi ở khoảng giữa hai điểm hỗ trợ này!