Phamdong1969

BCHABC 4H có dấu hiệu phục hồi.

Giá lên
BITTREX:BCHUSDT   Bitcoin Cash (BCHN) / Tether
Trên đồ thị 4h BCHABC có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên,
Mục tiêu cho đợt phục hồi là 88$ và 94$
nếu có cây nến 4h đóng dưới 76.8$ thì đợt phục hồi thất bại.
Đóng lệnh: dừng lỗ: