letuandong

Phân tích char BCH vào lúc 12h30 phút ngày 22/6/2021

BINANCE:BCHUSDT   Bitcoin Cash / TetherUS
1. TheoTBT + V1 + trend line:
+ Khung D1: Giá nằm dưới 3 đường MA hướng xuống và nằm dưới đường trend line, 3 đường MA cắt nhau -> giảm dài hạn.
+ Khung H4: V1 báo bán, TBT giá nằm dưới 3 đường dây MA, 3 đường dây MA cắt nhau và hướng xuống -> giảm trung hạn.
2. Hành động: căn cứ vào khung H1 để ra vào lệnh. Giá đi xuống tới các ngưỡng hỗ trợ sẽ bật lên và chạm đường trend line sẽ đi xuống. Khi nào giá phá vỡ đường trend line sẽ xem xét xu hướng đảo chiều.
3. Vùng mua lý tưởng là giá 131-139 vào ngày 21/8
4. Trong ngắn hạn: Tại thời điểm 12:20PM ngày 22/6/2021 sử dụng khung H1 để vào lệnh: mô hình nến 3 chân, giá đang test ngưỡng hỗ trợ. Ta có thể buy ở giá 456u và sell ở giá 500u, stl ở giá 433 (5%)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.