BINANCE:BCHUSDT.P   Bitcoin Cash / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Trend tăng, chưa phân kỳ
Histogram phân kỳ, RSI dưới 50 => Giá giảm nhẹ rồi tiếp tục tăng. => chờ buy ở HT 1h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.