BINANCE:BCHUSDT.P   Bitcoin Cash / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Điểm short áp lực kép theo Bob Volman
cắt lỗ, chốt lời như mô tả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.