trungdt333

Kịch bản tăng giá cho Beam/usdt

Giá lên
BINANCE:BEAMUSDT   Beam / TetherUS
Dự đoán Beam coin theo khung tuần, dự đoán Beam đang đi vào sóng 5 tăng trưởng.