Bebicon

BELLA PROTOCOL thay đổi xu hướng tăng (15.11.2020)

Giá lên
BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
Từ lúc lên sàn binance tới nay cũng đã hơn 60 ngày :
2 ĐƯỜNG EMA 10-20 đã cắt nhau biểu hiện những xu hướng tăng đầu tiên.
Cắt lỗ 0.89
Target tùy mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.