BINANCE:BETAUSDT   BETA / TetherUS
Beta - dự án tiềm năng, có thể x10 trong năm tới. target không dưới 10$