TungNgo99

Phân tích BETAUSDT ngày 09/03/2022

BINANCE:BETAUSDT   BETA / TetherUS
Hiện tại giá đang sideway trong vùng 0.34170 - 0.61152
Đây là khu vực market maker sẽ sử dụng để gom hàng
Chiến lược giao dịch sẽ là đợi giá chạm cạnh dưới của trendline RSI
Sau đó mua lên
scalping sẽ là ưu tiên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.