FSFI

BID- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá lên
HOSE:BID   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Mã cổ phiếu BID đã có khoảng 8 tháng đi ngang trong vùng giá từ: 36.500- 50.000.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua ngắn hạn.
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi vào lệnh mua theo mô hình Gartley .
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ mô hình nến Pinbar , Áp Đảo... tùy theo ý bạn nằm trong vùng zone.
--
- Entry: 41.100.
- Stoploss: 38.700.
- Target 1 dự kiến: 44.200. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 46.200. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu bạn là người mới. Hãy hiểu rằng chân D của mô hình Gartley có thể hoàn thiện thấp hơn vị trí dự kiến. Miễn sao nằm trong vùng Zone.
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Gartley đã thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.