HOSE:BID   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Nhận định về mã BID
- Trên khung thời gian D1 thấy:
+ Cấu trúc sóng hiện tại là uptrend
+ Giá đã breakout và đóng trên hỗ trợ
-> Chờ giá hồi phục, test lại vùng hỗ trợ
--> Cho tín hiệu xác nhận
==> MUA
( Chiến lược swing trade theo trend)