HOSE:BID   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Nhận định về mã BID
- Trên khung thời gian D1 thấy:
+ Cấu trúc sóng hiện tại là uptrend
+ Giá đã breakout và đóng trên hỗ trợ
-> Chờ giá hồi phục, test lại vùng hỗ trợ
--> Cho tín hiệu xác nhận
==> MUA
( Chiến lược swing trade theo trend)

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.