Dr_Thanh

Khuyến nghị mua cổ phiếu BKG

Giá lên
HOSE:BKG   CTCP DAU TU BKG VIET NAM
cơ bản: có yếu tố tốt
kĩ thuật: kì vọng break khỏi cản sau vài lần phản ứng yếu dần
SL (đợi đóng nến để xác nhận), TP (có thể xa hơn)