luciferaio

Góc nhìn BTC theo toán học

BNC:BLX   BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin
Xét biểu đồ 10 năm BTC
Có thể thấy đồ thị giá BTC là một hàm số phức tạp hơn hàm logarit , giả sử gọi là hàm số logarit phẩy ( Hàm A )
Có 2 hàm A tuyến tính tiệm cận giữa đỉnh và đáy giá BTC . Gọi là hàm A1, A2.
Xét hàm A1 với giá trị tương đối
+ Năm 2011 BTC đạt đỉnh 32$ ta có Log a1 ( 2011,5 ) = 32
+ Năm 2013 BTC đạt đỉnh 1200$, ta có Log a2 ( 2013,9 ) = 1200
+ Năm 2017 BTC đạt đỉnh 20k$, ta có Log a3 ( 2017,9 ) = 20000

Vậy kết quả thu được
a1 = 1,2683
a2 = 1,00635
a3 = 1,00038

Vậy đồ thị giá BTC là 1 hàm tuyến tính logarit nhưng a lại là 1 hàm chứ không phải hằng số.
Có thể nhận thấy càng về sau a lại càng tiệm cận về giá trị 1.

Xét a2,a3. Cứ sau khoảng hơn 1 năm từ đợt Halving BTC giá lại đạt đỉnh mới, Vậy sau đợt Halving lần thứ 4 khoảng giữa 2020 là giữa năm 2021. Gỉa sử BTC lại đạt đỉnh mới.

Ta có giá trị a4 xấp xỉ bằng = 1.000031 ( a2, a3 liên hệ với nhau bởi 1 hàm số )

Vậy giá đỉnh BTC đợt tới = log 1,000031 ( 2021,5 ) = 245k$

Đồ thị BTC là 1 hàm phức tạp chứa rất nhiều biến chưa được khám phá, nhưng nếu xét biểu đồ tuyến tính, đỉnh tiếp theo BTC có thể đạt rất cao, thậm chí ở 6 con số.

Kết luận :
+ Tại thời điểm xảy ra Halving 2 lần trước, BTC đều chưa vượt qua được đỉnh đã tạo, nếu điều này tiếp tục, việc test đỉnh 20k$ sẽ chưa diễn ra ngay mà phải sau đợt havling vào tháng 5/2020. Đây có thể cũng là thời điểm BTC tiệm cận đường tuyến tính dưới ở khoảng 11-12k

+ Trong dài hạn, đỉnh tiếp theo BTC đạt được hoàn toàn có thể lớn hơn 100k$, con số chính xác phải chờ thời gian kiểm chứng.

+ Càng về sau hàm a càng tiệm cận về 1, nghĩa là càng về sau này giá BTC sẽ càng tăng chậm và tiệm cận đến 1 giá trị nào đó.

--------------------------
Tôi là chủ nhân của biểu đồ - raio
Nếu bạn thích điều này hãy để lại 1 like và cmt nhé.

Mọi dự đoán đều mang tính xác suất, bài phân tích mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.