luciferaio

Góc nhìn BTC theo toán học

BNC:BLX   BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin
Xét biểu đồ 10 năm BTC
Có thể thấy đồ thị giá BTC là một hàm số phức tạp hơn hàm logarit , giả sử gọi là hàm số logarit phẩy ( Hàm A )
Có 2 hàm A tuyến tính tiệm cận giữa đỉnh và đáy giá BTC . Gọi là hàm A1, A2.
Xét hàm A1 với giá trị tương đối
+ Năm 2011 BTC đạt đỉnh 32$ ta có Log a1 ( 2011,5 ) = 32
+ Năm 2013 BTC đạt đỉnh 1200$, ta có Log a2 ( 2013,9 ) = 1200
+ Năm 2017 BTC đạt đỉnh 20k$, ta có Log a3 ( 2017,9 ) = 20000

Vậy kết quả thu được
a1 = 1,2683
a2 = 1,00635
a3 = 1,00038

Vậy đồ thị giá BTC là 1 hàm tuyến tính logarit nhưng a lại là 1 hàm chứ không phải hằng số.
Có thể nhận thấy càng về sau a lại càng tiệm cận về giá trị 1.

Xét a2,a3. Cứ sau khoảng hơn 1 năm từ đợt Halving BTC giá lại đạt đỉnh mới, Vậy sau đợt Halving lần thứ 4 khoảng giữa 2020 là giữa năm 2021. Gỉa sử BTC lại đạt đỉnh mới.

Ta có giá trị a4 xấp xỉ bằng = 1.000031 ( a2, a3 liên hệ với nhau bởi 1 hàm số )

Vậy giá đỉnh BTC đợt tới = log 1,000031 ( 2021,5 ) = 245k$

Đồ thị BTC là 1 hàm phức tạp chứa rất nhiều biến chưa được khám phá, nhưng nếu xét biểu đồ tuyến tính, đỉnh tiếp theo BTC có thể đạt rất cao, thậm chí ở 6 con số.

Kết luận :
+ Tại thời điểm xảy ra Halving 2 lần trước, BTC đều chưa vượt qua được đỉnh đã tạo, nếu điều này tiếp tục, việc test đỉnh 20k$ sẽ chưa diễn ra ngay mà phải sau đợt havling vào tháng 5/2020. Đây có thể cũng là thời điểm BTC tiệm cận đường tuyến tính dưới ở khoảng 11-12k

+ Trong dài hạn, đỉnh tiếp theo BTC đạt được hoàn toàn có thể lớn hơn 100k$, con số chính xác phải chờ thời gian kiểm chứng.

+ Càng về sau hàm a càng tiệm cận về 1, nghĩa là càng về sau này giá BTC sẽ càng tăng chậm và tiệm cận đến 1 giá trị nào đó.

--------------------------
Tôi là chủ nhân của biểu đồ - raio
Nếu bạn thích điều này hãy để lại 1 like và cmt nhé.

Mọi dự đoán đều mang tính xác suất, bài phân tích mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư