BINANCE:BLZBTC   Bluzelle / Bitcoin
Chờ đón giá đáy của BLZ trong chu kỳ giảm trung hạn xuất hiện để có lệnh lợi nhuận 168%