Ryo_New

BLZUSDT 25/07/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:BLZUSDT   Bluzelle / TetherUS
Long theo chart
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đặt target. !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.