Phamdong1969

BLZ đã có dấu hiệu phục hồi

Giá lên
BINANCE:BLZUSDT   Bluzelle / TetherUS
Cặp giao dịch BLZ/USDT trên khung 4h đã thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi giá.
Sau khi giảm từ mức đình 0.205$ xuống mức thấp là 0.098$ BLZ đang trong một tam giác cân củng cố xu hướng và giá đã gần tới cuối tam giác.
Khi giá tới cuối tam giác mà phá lên hay phá xuống chúng ta mới có thể nhận định xu hướng tăng hay giảm rõ hơn. Nhưng hiện nay các chỉ số kỹ thuật đang cho phép chúng ta nhận định khi phá tam giác thì giá của BLZ sẽ đi lên.
Tuy nhiên phương án đề phòng là khi có cây 4h đóng dưới 0.11$ thì sẽ không có đợt tăng giá nào xảy ra!
Mục tiêu của đợt tăng giá là 0.19$ tương đương 58%
Nếu phá xuống dưới thì mục tiêu là rớt về 0.068$ mất 38% giá trị.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.