TranHoaiNam2111

Mua cổ phiếu BMC: CTCP Khoáng sản Bình Định

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
HOSE:BMC   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Mua BMC: CTCP Khoáng sản Bình Định
Entry: 15000
Stop Loss: 12000 (20%)
Take Profit 1: 20000 (33%)
Take Profit 2: 25000 (66%)
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lời 1/2 vị thế BMC tại giá 28000 (86%)
1/2 vị thế còn lại dời chốt lời lên 40000 (166%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.