SharkFollow

Chuyến cuối, ai chưa lên thì điểm danh nhé!

Giá lên
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Thời điểm khó khăn nhất là tháng 7, 8 và 9 đã qua, BMP ghi nhận kết quả khả quan hơn trong tháng 10. Cụ thể,
- Doanh thu bình quân tháng 7 khoảng 11 tỷ mỗi ngày, sang tháng 8 giảm xuống 4,7 tỷ mỗi ngày, tháng 9 là 9,8 tỷ mỗi ngày.
- Trong gần 20 ngày tháng 10, doanh thu bình quân mỗi ngày khoảng 21 tỷ đồng.
--> Kỳ vọng quý IV có quà.
--------------

BMP đã hoàn thành tích lũy theo mô hình Wykoff và đang vào pha E tiềm năng.
- Kỳ vọng: 74.500 /CP
Ai chưa lên tàu thì đây là chuyến cuối.
Chúc cả nhà may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.