SharkFollow

Chuyến cuối, ai chưa lên thì điểm danh nhé!

Giá lên
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Thời điểm khó khăn nhất là tháng 7, 8 và 9 đã qua, BMP ghi nhận kết quả khả quan hơn trong tháng 10. Cụ thể,
- Doanh thu bình quân tháng 7 khoảng 11 tỷ mỗi ngày, sang tháng 8 giảm xuống 4,7 tỷ mỗi ngày, tháng 9 là 9,8 tỷ mỗi ngày.
- Trong gần 20 ngày tháng 10, doanh thu bình quân mỗi ngày khoảng 21 tỷ đồng.
--> Kỳ vọng quý IV có quà.
--------------

BMP đã hoàn thành tích lũy theo mô hình Wykoff và đang vào pha E tiềm năng.
- Kỳ vọng: 74.500 /CP
Ai chưa lên tàu thì đây là chuyến cuối.
Chúc cả nhà may mắn!