tradingpro2012

Hãy canh mua BMP vùng gia quanh 41 - 43.

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Nhìn trên Chart Weekly chúng ta thấy BMP đã xuất hiện tác tín hiệu cảnh báo đảo chiều, bên cạnh đo vùng giá trên 40 cũng là hỗ trợ rất mạnh đối với cổ phiếu BMP .
Chiến lược : Canh mua BMP giá quanh 41 - 43; Dừng lỗ : 37 chốt lời 1 : 56; chốt lời 2 : 66
Bình luận:
BMP về đúng vùng mua 41,5 , lệnh mua vùng 41-43 đã khớp lệnh giá đang tăng đúng như phân tích, AE đã lên tàu giữ chặt hàng nhé sẽ sớm tăng tốc lên đạt target 1 - 56.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.