GhostTraderIndexs

Có sự đột phá giá cho BMW trong đợt chi trả cổ tức năm nay

Giá lên
XETR:BMW   BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Giá cổ phiếu hiện đang chạm mốc đáy!
Sẻ bậc lên vùng $73 trong đợt nắm giữ ồ ạt của cổ đông lần này!
Mọi người like và theo dõi nhé !