vanbeo

BNB short ngay và luôn.

Giá xuống
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
Dựa theo trend cũng như nhiều yếu tố khác.Tôi mạnh dạn đánh giá rằng BNB đã quá mua và sẽ tụt mạnh trong thời gian sắp tới Ít nhất là sẽ giảm 1 nửa so với giá hiện tại,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.