Max0909

BNB/BTC , Cơ hội mua tốt cho Hodler !!!!

Giá lên
Max0909 Cập nhật   
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
Mua BNB/BTC 20-25 , chốt lỗ : tùy ,chốt lời như hình
Bình luận:
chú ý THETA/U nha ae
Bình luận:
5% Theta :D
Bình luận:
NEO/U buystop khi giá vượt 25.3 , target 29-30$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.