BINANCE:BNBPERP   BNB Perpetual Futures Contract
21 lượt xem
0
BINANCE:BNBPERP
Cụm nến thể hiện sự từ chối tại vùng giá quan trọng, xu hướng chính là giảm thể sự kết thúc xu hướng hồi
Bình luận: Đã dừng lỗ