BINANCE:BNBUSDT.P   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Short BNB
Nến 15p
Target 3r

Theo dõi để biết thêm nhiều lệnh nhỏ uy tín
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.