NhatHoang_DataAnalysis

BNB trở lại đường đua các target kỳ vọng

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Xu hướng tăng của cấu trúc thị trường altcoin đang kéo các altcoin trở lại mạnh mẽ, trong đó đặc biệt là BNB

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.