Whale-D

Future Coin - BNB - 27/4/2022 - 01

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Kèo future Long trade ngắn
entry: 390
stoploss: 380
tp 1: 413
tp 2: 433

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.