tdfree109

Ngắn hạn H1 ngày 23/02

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB là con đang có sóng biên động mạnh ngày hôm nay, nên mình chọn BNB thay vì BTC.
Điểm vào và ra như chart.
Chúc may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.