trantienhuy

nhận định trung hạn BNB

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Tín hiệu và triển vọng trung hạn ( 4-5 tuần): Nhìn vào trung hạn hiện tại BNB đang có bước điều chỉnh giá sau khoảng thời gian tăng từ 12$ lên đỉnh mới là 39.2$ một bước tăng tiến quang trọng cho BNB. Thời gian tiếp theo về trung hạn sẽ là thời gian để cho BNB nghỉ ngơi điều chỉnh để co điệu kiện đi tiếp mà test thêm những ngưỡng kháng cự mới, với trường hợp ngưỡng kháng cự 24-25$ vẫn còn được hỗ trợ. Và chúng tôi tin rằng về dài hạn BNB vẫn có thể tăng lên và đem lại lợi luận rất nhiều cho nhà đầu tư, vì sau đợt điều chỉnh này giá sẽ tăng bền vững hơn với nhiều mức hỗ trợ hơn. Tuy nhiên trước khi tăng lên đỉnh mới BNB cũng sẽ test lại những vùng đáy cũ mong rằng những mức hỗ trợ và vùng kháng cự sẽ được BNB vượt qua 1 cách dễ dàng. Có thể nói BNB sẽ có 1 thời gian ngắn sidewway, trước khi có một hướng đi cụ thể rõ ràng hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.