Phamdong1969

BNB/USDT đang cho dấu hiệu giảm

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB/USDT trên đồ thị 3D - 1D - 4H đều cho tín hiệu giảm giá
Vùng hỗ trợ của BNB là 29$ và vùng hỗ trợ cứng tại 25$ vùng 25$ vừa là fibo 0.618% thoái lui của chu kỳ tăng trước đó vừa là đỉnh cũ của BNB nên khả năng giảm xuống dưới 25$ là rất khó!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.