KiemCoin

BNB XU HƯỚNG TRUNG VÀ DÀI HẠN NGÀY 25/11/2019

Giá lên
KiemCoin Premium Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
KiemCoin nhận thấy BNB đang vùng kết thúc sóng 5 trong và đang hoàn tất vùng sóng I dài hạn. Vùng II sẽ từ 19-26$ time từ ngày 7/12/2019 đến 29/2/2020.
- Xét về công cụ KiemCoin nhận thấy: BNB đang down trong dài hạn với mức kháng cự vùng 17.5-20$. Một khi mức kháng cự được phá chúng tôi sẽ cập nhật tiếp xu hướng tiếp theo.
- Xét về Trung hạn: Chúng tôi đang quan sát vùng kháng cự 16.3-17,5. Một khi vùng này được phá chúng tôi kỳ vọng đạt mục tiêu như dự định.
- Xét về ngắn hạn: BNB đang vùng hỗ trợ 14.87$ chúng tôi kỳ vọng vùng này được duy trì cho hết tuần này. Nếu vùng hỗ trợ phá khả năng downtrend sẽ tiếp tục.
------------
- Mua: 14.9x $
- Sl: 13.8x $
- Tp1: 19.7x $
- Tp2: 23 $
- Tp3: 26$
Bình luận:
Bo tuần BNB
Bình luận:
Đủ 4 khung thời gian. Tháng-tuần-D1-4h
Bình luận:
Khớp Entry
Bình luận:
Bình luận:
Đã về mua 14.8x $
Bình luận:
Bình luận:
BNB đã chạm nhịp 14.8x và nảy bóng lên vào khung thành (+5%) --> Win
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Cá tiếp tục ép D1 để gom hàng. Kháng cự D1: 15.55
Bình luận:
----------
Pump :))
Bình luận:
-------
Cập nhật: Ngày 6/12/2019
BNB đã phá Bo D1 ngày thứ 2 và đang đi đúng lộ trình.
Bình luận:
Update BNB Ngày 10/12/2019
Bình luận:
Update: BNB Ngày 12/12/2019
Đã vào vùng mua và hold, KiemCoin sẽ cập nhật tiếp tục xu hướng cũng như điểm chốt lời trong thời gian tới. Vì tín hiệu D1 chưa xuất hiện nên cần theo dõi tiếp trong thời gian tới. Cập nhật Channel để nhận thông báo mới nhất từ KiemCoin nhé.
Bình luận:
---------
Update: BNB Ngày 13/12/2019
Theo tin hiệu KiemCoin thì BNB D1 vẫn đang cố bức phá trong hôm nay, tín hiệu sẽ rõ hơn vào ngày mai. Hãy đợi xem điều gì diễn ra tiếp theo vào tuần tới.
Bình luận:
Update: BNB ngày 14/12/2019
Bình luận:
Update: BNB Ngày 15/12/2019
Bình luận:
BNB đã cắn sl, chúng tôi sẽ mua lại vị trí 14.2$. Một khi tt quay trở lại chúng tôi sẽ cập nhật xu hướng tiếp theo. Để nhận tin tức, cập nhật mới nhất cũng như tín hiệu mời các bạn tham gia channel.
Bình luận:
Cập nhật: BNB Ngày 18/12/2019
Đây là vùng Max đáy sóng. VTCB 12$
Tham gia Channel để nhận bản cập nhật mới nhất xu hướng thị trường Crypto 2020.
Bình luận:
----------
Update: BNB ngày 5/1/2020
BNB đã tăng 18% sau đó đã hồi về lại vùng trong ảnh và đã kết thúc xong nhịp hiệu chỉnh, với hướng di chuyển như trên chúng ta sẽ nhanh chống thấy ngưỡng 19-23$.
Bình luận:
---------
BNB đang bắt đầu cho những quả ngọt trung hạn.
BNB tiếp tục tiến đến mục tiêu dự định.
Bình luận:
BNB tăng 29% :)
Bình luận:
BNB hoàn tất tăng 12$-17$. Tăng 41% :)) cập nhật channel KiemCoin để nhận bản cập nhật mới nhất nhé.
Bình luận:
BNB Hit 18$ rồi :))
Bình luận:
-------
BNB đã hoàn tất mục tiêu 19,7x$.
Bình luận:
BNB đã hoàn tất mục tiêu TP2: 23,X$
Bình luận:
TP3 đã hoàn tất và tt đã cắm đầu rụng về vùng S3.
--------------
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.