HarryDamThanhHiep

phần 2 buổi chiều BNB 1.6.2021

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
55 lượt xem
3
phần 2 buổi chiều BNB 1.6.2021 và chỉ sử dụng phần 2 buổi chiều BNB 1.6.2021 trong quá trình thay đổi thì mình sẽ cập nhập trên cộng đồng của mình nak
ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH 2/2 : CHẠM ĐIỂM VẠCH+ MACD 3p phân kì hoặc MACD 5p phần kì ,hoặc MACD 15p phần kì NẾU KO ĐỦ 2/2 NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH BINANCE COIN:: điểm màu VÀNG là hỗ trợ của bitcoin canh BUY,màu ĐỎ là lệnh kháng cự canh SELL
STOP LOSS:
1,5%-2% giá
TAKE PROFIT :
tài khoản scaping 3-5%( 600-1000)pip hoặc 4-6% (1000- 1700pip)
tài khoản trung hạn 5-10%-15%(1700-3000pip)
tài khoản dài hạn :20-30-50%(5000-10.000pip)
link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

Bình luận