DatTong

BNBUSDT, Mô hình SHS ( vai đầu vai) trên D1)

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Giá đang test neckline !
Bình luận:
Bình luận:
Great !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
TEST NECK LINE

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.