Le-Loup-de-Zurich

BNB: có thể phục hồi

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB: có thể phục hồi
Quan sát và theo dõi:
PRZ
EMA.50 và EMA.200
Các mức Fibonacci và các mức ICHIMOKU

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.