DuyCandles

BNB H4 với thiết lập RB

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB H4 với thiết lập RB tạo ra một hộp nén cuối Pha D trong Wyckoff có nêu.
Anh Chị cân nhắc quản trị vốn và quản trị rủi ro trước khi vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.