BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Hiện tại BNB đang chạy trong vùng hiệu chỉnh , mục tiêu giá cần hiệu chỉnh về khu vực 17.72$ đến 16.733$ để có thể mua vào .tuy nhiên nếu giá đóng cửa của d1 đóng cửa trên múc kháng cự 23.5$ thì sẽ tăng giá trở lại trước khi về khu vực như trong đồ thị

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.