BINANCE:BNBUSDT.P   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Giá đang đi vào mô hình tam giác và nằm trên vùng KT mạnh.
- Buy khi hồi về HT hoặc chờ tín hiệu phá mô hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.