levanlinhepi

11/01 - Chuyện gì đang xảy ra với BNB ?

Giá lên
BINANCE:BNBUSDTPERP   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BNBUSDTPERP

BNB đang có một trong một đà tăng giá ấn tượng kể từ khi chạm lại và tạo ra mô hình W, giá đã được phe bò đẩy lên đóng cửa phía trên đường ema 25. Hiện tại giá đang ở vùng hỗ trợ bởi đường ema 25, vùng số tròn 445 đồng thời ở trong mô hình inside bar .
Chúng ta có thể đặt một lệnh chờ mua ở vùng 461 và kỳ vọng giá sẽ phá vỡ lên được vùng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.