levanlinhepi

24/01 - Short BNB dài hạn

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT.P   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BNB đã chuyển sang xu hướng giảm. Quá trình tích lũy động lượng đã kết thúc. Chúng ta có thể short dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.