Choabk

BNX có giảm không

Giá xuống
BINANCE:BNXUSDT   BNX / TetherUS
1.Liệu BNX có chạm trenlined trên rồi sập không. RSI khung 1D đã quá mua rồi
2. Sức mạnh của hai đường ema 20 cắt lên ema 50 có thắng được sức mạnh của RSI đã quá mua nhiều lần
3. Sức mạnh của volume + RSI quá mua có tạo áp lực giảm lớn không
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.