Choabk

mục tiêu BNX về 142

Giá xuống
BINANCE:BNXUSDT   BNX / TetherUS
80% là về 142, sau đó BNX có thể hồi lên các vùng kháng cự trên rồi giảm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.