Ninh-Do

BQX BUy

Giá lên
BINANCE:BQXBTC   None
Buy: 30xx
Sell: 35 39
Stoploss: Phá trend dưới zone màu đỏ