Phamdong1969

BQX/BTC đã điều chỉnh xong

Giá lên
BINANCE:BQXBTC   None
Sau khi tăng giá 180% trong 5 ngày BQX đã điều chỉnh vế vùng 0.618% , tới vùng này sức bán đã cạn theo chúng tôi nhận thấy BQX có thể tích lũy thêm một số ngày rồi tăng trưởng tiếp.
Các mức kháng cự cho chiều tăng giá là 0.000060BTC – 0.000084BTC và đích đến của BQX là 0.00013413BTC.

Các mức hỗ trợ cho BQX là 0.000038BTC ( Đây cũng là mức cắt lỗ nếu vùng này bị phá vỡ. Và nếu vùng này bị phá thì mức tiếp theo là 0.000025BTC . Dưới giá 0.000025BTC thì chúng tôi cũng không tính được đáy tiếp theo là đâu.