NguoiHuongDanDauTu

Chia sẻ kèo mua altcoin

Giá lên
BINANCE:BQXBTC   None
#BXQ mua vào giá 0,00001400-1450, nếu ai muốn an toàn hơn thì có thể mua khi giá phá kháng cự, stoploss nếu ,00001660-1880-2000, stoploss nếu 0,00001210 vỡ