Oraido

brdbtc - up trend

Giá lên
BINANCE:BRDBTC   Bread / Bitcoin
Vùng tích lũy dày, vào up trend.