Lannguyenhoai

BSR dòng tiền rất khỏe

Giá lên
UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
TT chỉnh mạnh mà dòng tiền giữ giá vẫn rất mạnh, nhưng vùng kháng cự mạnh cần thời gian tích lũy điều chỉnh trước khi có xu hướng mới. Đánh giá vùng giá vẫn tốt với một vùng tích lũy cực lớn ở giá 8, kỳ vọng trong dài hạn tiến về các mốc cao hơn.
- Khuyến nghị:
- Kê mua quanh 9.5-8.8
- Target 1: 12.2
- Target 2: 14
- target dài: 20
- Có thể đầu tư giá trị ( dài hạn ).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.