Forex9999

Phân Tích BSV( Bitcoin Sinh Viên )

Forex9999 Cập nhật   
BITFINEX:BSVUSD   None
- Chào ACE, có lẽ nhiều ACE trên này phân tich BTC quá rồi nên hôm nay ngẫu hứng làm bài phân tích con BSV hay mình tự gọi là Bitcoin Sinh viên cho dễ nhớ ( tên chính xác nó là Bitcoin Satoshi Vision)
- Như ACE biết thi Bitcoin và các Altcoin đang giảm mạnh và cũng đang không có nhiều dấu hiệu hồi phục cũng như lực , đà hồi, Tuy nhiên trong cơn bão giảm giá đó lại có Anh Sinh viên nghèo vượt khó là Bitcoin sinh viên ( BSV ), với những con sóng tăng 10-20%, vượt gió vượt bão , vượt lên vị trí top 10 Coinmarketcap, Vậy là em này biên độ rất khá, Lúc nó xuống thì cũng không hề yếu
- Em này rất thích hợp để ACE to tay, to tim lướt sóng, hiện tại thì em nó đang đứng top 9, Thôi không bàn luận về các tin tức cơ bản, to lớn về tình hình chung của Coin, Ở đây em chỉ phân tích kỹ thuật thì thấy cản 65$ là rất cứng và ngưỡng trung bình của Em này hiện tại đang là trên 80$, chính vì vậy khi nó ở dưới 80$ thì các bác có thể Gom vào, như giá hiện tại BH là 79$
- Các vùng chốt lời an toàn là 90-95-100$
- Mời ACE thử giao dịch em này nhé, chúc ACE may mắn
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.